Strona główna

INAUGURACJA PROGRAMU
"ŻEGOCINA PRZYJAZNA SENIOROM" - 30.11.2021

Inauguracja programu "Gmina Żegocina Przyjazna Seniorom" - 30.11.2021

     30 listopada 2021 roku, w auli Zespołu Szkół w Żegocinie, miała miejsce uroczysta inauguracja programu "Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora", do którego w ostatnim czasie przystąpiła Gmina Żegocina.
    Na uroczystość przybyli goście: Ambasador Stowarzyszenia MANKO dr inż. Marek Pilch, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Skarbik Gminy Żegocina Małgorzata Matras, Sekretarz Gminy Żegocina Joanna Pyrz, , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żegocinie Anna Rogala, Dyrektor Zespołu Szkół w Żegocinie Katarzyna Sutor, Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie Tomasza Cudejko, Prezes Klubu Seniora Żegota w Żegocinie Anna Mrugacz oraz członkowie Klubu, Prezesi Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy Żegocina, podinspektor Urzędu Gminy do spraw współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Agnieszka Kukla oraz przedsiębiorcy z terenu gminy, którzy zadeklarowali udział w programie.
     Po powitaniu przez prpwadzącą uroczystość Kamilę Mirowską, głos zabrał Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, który wyraził swoją radość z faktu przystąpienia Gminy Żegocina do programu "Gmina Aktywna Seniorom". Podziękował także Stowarzyszeniu MANKO za aktywizację i działanie na rzecz seniorów.
    Po przemówieniu Wójta, ambasador Stowarzyszenia MANKO dr inż. Marek Pilch przedstawił ideę programu oraz korzyści dla seniorów wynikające z posiadania "Ogólnopolskiej Karty Seniora". Następnie wraz z Wójtem wręczył wszystkim obecnym seniorom wyżej wspomniane karty. Nastąpiło także wręczenie certyfikatów dla przedsiębiorców, którzy dołączyli się do programu: Pani Urszuli Ptaszek – właścicielce Firmy Handlowo-Usługowej Urszula Ptaszek oraz Panu Piotrowi Kępie – właścicielowi Firmy Gastronomiczno - Usługowej „HEXE”. Do programu dołączyła także Pani Marzena Janiczek, właścicielka firmy Papier, Biuro Szkoła, która była nieobecna na inauguracji.
    Po wręczeniu kart i certyfikatów, zgromadzeni wysłuchali pięknych utworów w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie (Maksymilian Pawłowski,   Julia Orzeł, Julia Olchawa)
    Następnie dr inż. Marek Pilch wygłosił niezwykle interesujący wykład „Bezpieczny senior – stop manipulacji” oraz wykład dotyczący aktywności po 60. roku życia i zdrowego stylu życia.
    Zaraz potem głos zabrała Prezes Klubu Seniora – Pani Anna Mrugacz, która podziękowała Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za dołączenie do programu oraz wszelką dotychczasową pomoc, omawiając w zarysie najważniejsze osiągnięcia Klubu Seniora "Żegota" w Żegocinie, a następie członkini Klubu - Pani Maria Juszczyk - odczytała kilka wierszy z niedawno wydanych tomików autorskiej poezji.
    Na zakończenie Kamila Mirowska podziękowała w imieniu Wójta Gminy Żegocina wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji inauguracji. Wójt wręczył na ich ręce symboliczne upominki dziękując w szczególności Dyrektor ZS w Żegocinie Pani Katarzynie Sutor za gościnę i użyczenie auli, Dyrektorowi Szkoły Muzycznej- Tomaszowi Cudejko za oprawę muzyczną wydarzenia, Prezes KGW Bytomsko Annie Dudzic za przygotowanie poczęstunku przez Panie z KGW oraz ambasadorowi Stowarzyszenia MANKO dr inż. Markowi Pilchowi za wykłady i inaugurację projektu. Poprosił także o przekazanie podziękowań na ręce nieobecnego Prezesa Stowarzyszenia – Łukasza Salwarowskiego.

Inauguracja programu "Gmina Żegocina Przyjazna Seniorom" - 30.11.2021

 Inauguracja programu "Gmina Żegocina Przyjazna Seniorom" - 30.11.2021

Inauguracja programu "Gmina Żegocina Przyjazna Seniorom" - 30.11.2021

Inauguracja programu "Gmina Żegocina Przyjazna Seniorom" - 30.11.2021

Inauguracja programu "Gmina Żegocina Przyjazna Seniorom" - 30.11.2021

Inauguracja programu "Gmina Żegocina Przyjazna Seniorom" - 30.11.2021

Inauguracja programu "Gmina Żegocina Przyjazna Seniorom" - 30.11.2021

Inauguracja programu "Gmina Żegocina Przyjazna Seniorom" - 30.11.2021

Inauguracja programu "Gmina Żegocina Przyjazna Seniorom" - 30.11.2021

Źródło: www.zegocina.pl

Wstecz