Strona główna

 VII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 24.06.2021

   Siódme już Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota" w Żegocinie, zorganizowane 24 czerwca 2021 roku w Klubie "Relaks" w Żegocinie, było zebraniem sprawozdawczo - wyborczym. 15 członków organizacji przybyłych na to zebranie, któremu przewodniczyła Stanisława Gąsiorek, udzieliło ustępującemu Zarządowi wotum zaufania. Jak wynika ze sprawozdania dotychczasowej Prezeski Zarządu Anny Cudejko, pomimo wprowadzenia stanu epidemicznego, udało się tuz przed epidemią oraz w okresie złagodzenia obostrzeń zorganizować dla swoich członków kilka imprez (patrz załączone sprawozdanie - link poniżej). Przyjęto także pozostałe sprawozdania tj. Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Uchwalono, aby za okres braku możliwości działania tj. od 1 sierpnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku nie pobierać składek członkowskich, a tym którzy wpłacili już za ten okres zaliczyć wpłacone kwoty na poczet składek za następny okres.
   Zgromadzeni dokonali wyboru nowych władz Klubu na trzyletnią kadencję 2021 - 2023. Do Zarządu zgłoszono siedmioro kandydatów. Po dogrywce, w skład Zarządu wybrano następujące osoby, które w tym samym dniu dokonały ukonstytuowania się: Anna Mrugacz - Prezes Zarządu, Stanisław Rogala - wiceprezes, Tadeusz Olszewski - sekretarz, Skarbnik - Aniela Surma, członek - Anna Cudejko. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Jana Zarzyckiego, Cecylię Ptaszek, Tadeusza Dudzica. W skład Sądu Koleżeńskiego wybrano: Barbarę Matras, Krystynę Łękawa, Stanisławę Dydeńską.
    Zebrani po dyskusji i złożonych wnioskach uchwalili plan pracy na 2021 rok. a w nim między innymi zorganizowanie ogniska integracyjnego, zorganizowanie dwóch wycieczek autokarowych, odbywanie spotkań klubowych, w tym w "Kinie za Rogiem". Organizacja tych przedsięwzięć jest oczywiście uzależniona od sytuacji epidemiologicznej.
    W dniu zebrania Klub zrzeszał 37 członków, ale jest w nim miejsce na kolejnych. Nowy Zarząd serdecznie zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem  i udziałem w imprezach Klubu Seniora "Żegota" do wypełnienia deklaracji i wstąpienia do organizacji, która nadal ma ambitne plany i wolę działania. Deklaracje można ściągnąć z serwisu Klubu (www.klubseniora.zegocina.pl - dział "Dokumenty"), wydrukować, wypełnić i dostarczyć do kogoś z Zarządu Klubu.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2020 >>>

VII WZC Klubu Seniora - 24.06.2021

VII WZC Klubu Seniora - 24.06.2021

VII WZC Klubu Seniora - 24.06.2021

Wstecz