Strona główna

  ZEBRANIE ZARZĄDU - 15.06.2021

   Podstawowym celem posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota", w dniu 15 czerwca 2021 roku było przygotowanie kolejnego Walnego Zebrania Członków, które tym razem będzie miało charakter sprawozdawczo - wyborczy. Zebranie poprowadziła Pani Prezes Anna Cudejko.
   Po przywitaniu przybyłych zgromadzeni przyjęli jednogłośnie porządek obrad, który przedstawiał się następująco:.
    1) Przyjęcie porządku obrad.
    2) Informacja o działaności Klubu w okresie od poprzedniego zebrania zarządu.
    3) Podjęcie uchwał
    4) Przyjecie materiałów na VII WZC.
    5) Inne sprawy bieżące.
    Zarząd wysłuchał informacji Wiceprezes Zarządu Stanisławy Gąsiorek o działaności Klubu w drugim okresie 2020 roku. Została ona orgraniczona, ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa Covid-2019. W okresie zawieszenia lub zmniejszenia zagrożenia udało się zorganizować kilka przedsięwzięć; w tym między innymi: 25. czerwca - spotkanie członków w Klubie "Hexe" w Żegocinie; projekt "Nording Walking z Klubem Seniora - edycja 2020", dofinansowany ze środków Wójta Gminy Żegocina.
   Zarząd jednogłośnie przyjął dwie uchwały:
   - nr 1/2021 w sprawie ustania członkostwa osób zmarłych: Marii Rogala z Żegociny i Leopolda Grabowskiego;
   - nr 2/2021 w sprawie terminu i miejsca VII Walnego Zebrania Członków.
     Ustalono, że VII
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu Seniora „Żegota" w Żegocinie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku (czwartek), o godzinie 17.00, w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie.
    Zarząd po analizie przyjął materiały na VII WZC, w tym: bilans za 2020 rok, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Kimisji Rewizyjnej, Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020 rok, a także zarys planu pracy na 2021 rok.

Zebranie Zarządu 15.06,2021. Zebranie Zarządu 15.06,2021.

Wstecz