Strona główna

UDZIAŁ W I GMINNEJ SPARTAKIADZIE SENIORÓW
01.10.2022

Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r.

    W chłodną i deszczową sobotę 1 października 2022 roku, większość członków Klubu Seniora "Żegota" wzięła czynny udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów, zorganizowanej przez Nieformalną Grupę .Przybysze" z Żegociny (Wiesław Jałowiecki i Tadeusz Olszewski - koordynator projektu), przy współpracy z CKSiT w Żegocinie oraz Szkołą Podstawową w Żegocinie. Głównym celem wydarzenia była integracja seniorów i tak też się stało. W 10 ciekawych konkurencjach, opracowanych przez pomysłodawców oraz Wiesława Wolaka - wolontariusza, wzięło udział 19 seniorów, z których każdy otrzymał dyplom oraz okolicznościowy breloczek. Najlepsi w danej konkurencji otrzymali medale, a najlepsi w klasyfikacji generalnej puchary, które zostały wręczone seniorom: (Adamowi Nożkiewiczowi - I miejsce), Barbarze Kmiecik (II miejsce) oraz Annie Cudejko (III miejsce).
    Większość startujących zawodników to członkowie Klubu Seniora "Żegota", w którym to narodził się pomysł tego przedsięwzięcia. Klub włączył się także w organizację Spartakiady poprzez zachęcanie do uczestnictwa, a także wystawił w korytarzu szkolnym stoisko promujące działalność Klubu oraz własne rękodzieło.
    Należy dodać, że dofinansowanie tej imprezy, członkowie grupy "Przybysze" pozyskali od Fundacji "BIS" (Biuro Inicjatyw Społecznych) z Krakowa, realizującej projekt MOWES KOM 2 (Małopolski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej), finansowany ze środków Unii Europejskiej. W organizację imprezy włączyli się także: CKSiT w Żegocinie (Dyrektor Magdalena Adamska-Urban - zakupiła ze swoich środków baner), Szkoła Podstawowa w Żegocinie (Dyrektor Anna Rogala i jej pracownicy), która bezpłatnie użyczyła salę, szatnie i stołówkę a także Urząd Gminy w Żegocinie (Wójt i Sekretarz Gminy).
- Serdecznie gratuluję organizatorom tj. Panom Tadeuszowi Olszewskiemu i Wiesławowi Jałowieckiemu za bardzo ciekawą inicjatywę, wszystkim uczestnikom seniorom gratuluję zaangażowania i kondycji, podziękowania również dla Pana Wiesława Wolaka wraz z młodzieżą ze SP w Żegocinie za organizację konkurencji sportowych i sędziowanie zawodów. Mam nadzieję, że idea Gminnej Spartakiady Seniorów będzie kontynuowana w przyszłości - powiedział na zakończenie imprezy Wójt Wojciech Wrona.

Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r.

Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r.

Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r. Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r.
Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r. Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r.
Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r. Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r.
Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r. Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r.
Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r. Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r.
Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r. Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r.
Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r. Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r.

Udział w I Gminnej Spartakiadzie Seniorów - 01.10.2022 r.

Wstecz