Strona główna

VIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 31.03.2022

VIII WZC Klubu Seniora - 31.03.2022

   Ósme Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota" w Żegocinie, zorganizowane 31 marca 2022 roku w Klubie "Relaks" w Żegocinie zgromadziło 32 członków organizacji, zrzeszającej obecnie 41 czonków. Frekwencja wyniosła więc 78%. Przybyłych na to zebranie powitała Prezes Zarządu Anna Mrugacz. Na przewodniczącą walnego zebrania wybrano Stanisławę Gąsiorek, na sekretarza (protokolanta) Teresę Mrugacz. Przyjęto porządek obrad oraz regulamin zebrania. Wybrano także komisję uchwał i wniosków.
   Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2021 przedstawiła zebranym, a był wsród nich zaproszony gość - Wójt Gminy Zegocina Wojciech Wrona - złożyła Prezes Anna Mrugacz. Pomimo stanu epidemicznego, udało się w okresie złagodzenia obostrzeń zorganizować dla swoich członków kilka imprez (patrz załączone sprawozdanie - link poniżej). Wysłuchano także sprawozdań; finansowego (Aniela Surma), Komisji Rewizyjnej (Jan Zarzycki) i Sądu Koleżeńskiego (Barbara Matras).

   Zebrani po dyskusji udzielili absolutorium Zarządowi (każdemu z członkó władz osobno) oraz złożyli wnioski (m. in. w sprawie organizacji tradycyjnych Sobótek i Pchlego Targu) oraz uchwalili plan pracy i plan finansowy na 2022 rok. Organizacja zaplanowanych przedsięwzięć jest oczywiście uzależniona od sytuacji epidemiologicznej.
   Serdecznie dziękowania całemu Zarządowi i wszystkim członkom Klubu Seniora za ambitną realizację różnych przedsięwzięć w tym akcji charytatywnych złożył Wójt Wojciech Wrona, który odpowiedział także na złożone wcześniej postulaty (dotyczyły m. in. nowego lokum dla Klubu, zatrudnienia instruktora muzycznego) oraz życzenia zdrowia, siły i pogody ducha.

    W dniu zebrania Klub zrzeszał 41 członków, ale jest w nim miejsce na kolejnych. Zarząd serdecznie zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem  i udziałem w imprezach Klubu Seniora "Żegota" do wypełnienia deklaracji i wstąpienia do organizacji, która nadal ma ambitne plany i wolę działania. Deklaracje można ściągnąć z serwisu Klubu (www.klubseniora.zegocina.pl - dział "Dokumenty"), wydrukować, wypełnić i dostarczyć do kogoś z Zarządu Klubu.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2021 >>>

VIII WZC Klubu Seniora - 31.03.2022

VIII WZC Klubu Seniora - 31.03.2022

VIII WZC Klubu Seniora - 31.03.2022

Wstecz