Strona główna

GMINNY DZIEŃ SENIORA - 17.11.2022

    Dzień Seniora obchodzony jest na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.
   Gminny Dzień Seniora w dniu 17 listopada 2022 roku został zorganizowany przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wójta Gminy w Żegocinie. Do sali widowiskowej przybyło około 40 seniorów, przede wszystkim członków Klubu Seniora "Żegota".
  
Przybyłych seniorów oraz gości:Wójta Gminy Żegocina Wojciecha Wronę, Dyrektor CKSiT Magdalenę Adamską-Urban oraz Dyrektora Szkoły Muzycznej Tomasza Cudejko powitała Prezes Klubu Anna Mrugacz. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, składając wszystkim zgromadzonym życzenia zdrowia oraz spokoju, po czym wręczył na ręce Prezes Klubu Anny Mrugacz bukiet kwiatów. Do życzeń dołączyła się także Dyrektor CKSiT, a następnie wspólnie z Wójtem wręczyli wszystkim seniorom róże. Wójt poinformwał zebranych o ofercie ŚDS skierowanej do seniorów oraz konsultował sprawę dalszego funkcjonowania na terenie gminy Karty Seniora. 
    Kolejnym punktem uroczystości były występy muzyczne solistów ze Szkoły Muzycznej. Zaprezentowali swoje umiejętności:  Wiktoria Filipek (gitara), Jakub Kępa (akordeon), Wojciech Zapiór (fortepian), Jagoda Dekert (gitara), Adam Cudejko (akordeon). Następnie wspólnie zjedzono ciepły posiłek, po czym przy kawie i przygotowanych wypiekach miło spędzili czas na rozmowach i tańcach.
   Seniorzy wyrażają serdeczne podziękowania dla organizatorów za przygotowanie tej imprezy oraz zaproszenia.

Gminny Dzien Seniora - 17.11.2022 r.

Gminny Dzien Seniora - 17.11.2022 r.

Gminny Dzien Seniora - 17.11.2022 r.

Gminny Dzien Seniora - 17.11.2022 r.

Gminny Dzien Seniora - 17.11.2022 r.

Gminny Dzien Seniora - 17.11.2022 r.

Gminny Dzien Seniora - 17.11.2022 r.

Gminny Dzien Seniora - 17.11.2022 r.

Gminny Dzien Seniora - 17.11.2022 r.

Gminny Dzien Seniora - 17.11.2022 r.

Gminny Dzień Seniora - 17.11.2022 r.

Wstecz