Strona główna

 SPOTKANIE KLUBOWE  - 03.02.2022

Spotkanie klubowe w - 03.02.2022 r.

   Roboczo - towarzyskie spotkanie członków Klubu Seniora w ciasnym pomieszczeniu w CKSiT w Żegocinie, odbyte w dniu 3 lutego 2022 roku w znacznej częsci poświęcone zostało zaplanowaniu działań na ten rok. Wzięła w nim udział p. Agnieszka Kukla, która pracuje w Urzędzie Gminy w Żegocinie i w jej przydziale czynności jest organizowanie pomocy dla działających w gminie stowarzyszeń. Przybliżyła ona uczestnikom spotkania możliwości pozyskiwania środków na działalność stowarzyszeniową. Klub zainteresował się możliwości pozsykania dotacji w formie małych grantów na rajdy nordic walking, wycieczkę krajoznawczą oraz spartakiadę senioralną (dofinansowanie ze strony samorządu gminnego), a także udziałem w projekcie MOWES 2" (Małopolski Ośrodek Wsparcia).

Spotkanie klubowe w - 03.02.2022 r.

Spotkanie klubowe w - 03.02.2022 r.

Spotkanie klubowe w - 03.02.2022 r.

Wstecz