Strona główna

 ZAPUSTOWE OSTATKI KLUBOWE  - 24.02.2022

Klubowe Ostatki Zapustowe - 24.02.2022 r.

   W tłusty czwartek 24 lutego 2022 roku, kierowany obecnie przez Prezes Zarządu - Annę Mrugacz Klub Seniora "Żegota" zorganizował w Klubie "Hexe", uczestniczący w akcji Karta Seniora, tradycyjne Zapusty Obrzędowe. O godzinie 16:00, wszystkich zgromadzonych powitała Prezes Klubu Seniora – Pani Anna Mrugacz, która w krótkim przemówieniu wyraziła żal, iż przyszło świętować zapusty w smutnym czasie, gdy na bliskim Wschodzie toczy się wojna. Poprosiła jednak o pozytywne nastroje oraz nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wojciech Wrona, który podziękował seniorom za aktywność oraz kultywowanie dawnych, nieco zapomnianych już tradycji.
   Po ciepłym posiłku nastąpiły konkursy kulinarne: na najlepszego pączka oraz najlepszą nalewkę. Jury konkursowe w składzie: Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Dyrektor CKSiT Kamila Mirowska oraz pracownik UG ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Kukla wybrali spośród 4 pączków zgłoszonych przez sołectwa gminy Żegocina tego najlepszego. Zwycięzcą okazał się pączek z Bytomska, a nagrodę główną odebrała pani Janina Świder. W konkursie nalewek, Jury jednogłośnie przyznało nagrodę główną „Dereniówce” – nalewce przygotowanej przez Panią Krystynę Łękawa. Kolejne miejsca w konkursach otrzymały nagrody pocieszenia.
    Podczas wydarzenia, Pani Anna Mrugacz przytoczyła fragmenty książki "Rok obrzędowy w tradycji religijnej i ludowej Ziemi Żegocińskiej wpleciony w cztery pory roku" napisaną przez członikinię Klubu - panią Teresę Mrugacz, opowiadające o tradycjach zapustowych. Z kolei Pani Aniela Surma oraz Pani Janina Świder odczytywały wiersze poetów polskich a także swojego autorstwa, z przymrużeniem oka traktujące o problemach starości.
   Niespodzianką dla większości seniorów była wizyta kapeli ludowej „Kamionka” z Łysej Góry, która wykonała tradycyjne, ludowe utwory. Niektóre pieśni były śpiewane wspólnie z uczestnikami zapustowego spotkania klubowego.

Klubowe Ostatki Zapustowe - 24.02.2022 r.

Klubowe Ostatki Zapustowe - 24.02.2022 r.

Klubowe Ostatki Zapustowe - 24.02.2022 r.

Klubowe Ostatki Zapustowe - 24.02.2022 r.

Klubowe Ostatki Zapustowe - 24.02.2022 r.

Wstecz