Strona główna

 IX WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  - 02.03.2023

IX Walne Zebranie Członków - 02.03.2023

    Dziewiąte Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota" w Żegocinie, zorganizowane zostało 2 marca 2023 roku w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie. W zebraniu gościnnie wzięła udział Magdalena Adamska-Urban - Dyrektor CKSiT w Żegocinie. Przybyło 29 członków Stowarzyszenia, co stanowi 73% obecnego stanu osobowego organizacji.
    Przybyłych na to zebranie powitała Prezes Zarządu Anna Mrugacz. Na przewodniczącą walnego zebrania wybrano Jana Zarzyckiego, na sekretarza (protokolanta) Krystynę Holota. Przyjęto porządek obrad oraz regulamin zebrania. Wybrano także komisję uchwał i wniosków, która pracowała w składzie: Krystyna Łękawa, Cecylia Ptaszek, Barbara Mech.
    Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2022 przedstawiła zebranym, prezes zarządu Anna Mrugacz (link na dole strony). Wysłuchano także sprawozdań: finansowego (Aniela Surma), Komisji Rewizyjnej (Jan Zarzycki) i Sądu Koleżeńskiego (Barbara Matras).
    Zebrani po dyskusji udzielili absolutorium Zarządowi oraz złożyli wnioski (m. in. w sprawie organizacji wycieczki i wysokości składki członkowskiej - zaproponowano 20 zł miesięcznie, ale ostatecznie uchwalono 15 zł, począwszy od 1 kwietnia) oraz uchwalili plan pracy i plan finansowy na 2023 rok.
    Serdecznie podziękowania całemu Zarządowi i wszystkim członkom Klubu Seniora za ambitną realizację różnych przedsięwzięć złożyła w imieniu swoim i Wójta Gminy Magdalena Adamska-Urban.

        Przyjęciem protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, w tym wniosków zakończono zebranie.
      W dniu zebrania Klub zrzeszał 40 członków, ale jest w nim miejsce na kolejnych. Zarząd serdecznie zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem i udziałem w imprezach Klubu Seniora "Żegota" do wypełnienia deklaracji i wstąpienia do organizacji, która nadal ma ambitne plany i wolę działania. Deklaracje można ściągnąć z serwisu Klubu (www.klubseniora.zegocina.pl - dział "Dokumenty"), wydrukować, wypełnić i dostarczyć do kogoś z Zarządu Klubu.

IX Walne Zebranie Członków - 02.03.2023 IX Walne Zebranie Członków - 02.03.2023
IX Walne Zebranie Członków - 02.03.2023 IX Walne Zebranie Członków - 02.03.2023

IX Walne Zebranie Członków - 02.03.2023

Wstecz