Strona główna

 GMINNY DZIEŃ SENIORA  - 14.11.2023

 Gminny Dzień Seniora - 14.11.2023 r.

    14 listopada 2023 roku w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie seniorzy, głównie członkowie Klubu Seniora "Żegota" uroczyście, wraz z zaproszonymi gośćmi, świętowali swoje święto - Dzień Seniora.
    Wszystkich obecnych powitała Prezes Klubu Seniora Anna Mrugacz, prosząc następnie o zabranie głosu Wójta Gminy Wojciecha Wronę, który pochwalił seniorów za aktywność i podziękował za działania, jakie podejmują na rzecz lokalnej społeczności, za wszelką pomoc przy gminnych wydarzeniach, za wzorową współpracę. Złożył wszystkim seniorom najlepsze życzenia. Wszystkim seniorom wspólnie z Dyrektorką CKSiT w Żegocinie Magdaleną Adamską-Urban wręczył piękne róże, a członkowie Zarządu Klubu dołączyli do kwiatów słodkie upominki od Zarządu Stowarzyszenia.
     Następnie seniorzy zaprezentowali część artystyczną, w której narratorką była  Alicja Janiczek, Wiersze i skecze oraz monologi przeplatane obyły współnym śpiewaniem piosenek karaoke. Każdy popis nagradzano dużymi brawami.
    Po części artystycznej głos zabrał Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb, składając seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia i sił. Do życzeń dołączył się także Radny Powiatowy Jerzy Błoniarz.
    Na tym zakończono część oficjalną wydarzenia. Po ciepłym posiłku nastąpiła część nieoficjalna, będąca okazją do wspólnych rozmów i tańców.

Gminny Dzień Seniora - 14.11.2023 r. Gminny Dzień Seniora - 14.11.2023 r.
Gminny Dzień Seniora - 14.11.2023 r. Gminny Dzień Seniora - 14.11.2023 r.
Gminny Dzień Seniora - 14.11.2023 r. Gminny Dzień Seniora - 14.11.2023 r.
Gminny Dzień Seniora - 14.11.2023 r. Gminny Dzień Seniora - 14.11.2023 r.

Gminny Dzień Seniora - 14.11.2023 r.

Wstecz