Strona główna

 ŻEGOCIŃSKIE ZAPUSTY  - 16.02.2023

Zegocińskie Zapusty 2023.

    W tłusty czwartek (zwany także babskim combrem) 16 lutego 2023 roku w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie Klub Seniora "Żegota", wspólnie z CKSiT w Żegocinie zorganizował "II Żegocińskie Zapusty". Było to możliwe dzięki dofinansowaniu projektu zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Żegocina. Przypomnijmy, że I Żegocińskie Zapusty, także dofinansowane przez Gminę odbyły się 22.02.2022 roku w Klubie "Hexe".
    Impreza, przygotowana dużym nakładem pracy społecznej członków klubu oraz pracy pracowników CKSiT, zakończyła się powodzeniem. Przybyli m. in: członkowie Klubu Seniora, także Koła Gospodyń Wiejskich z Bytomska, Łąkty Górnej i Rozdziela, przedstawicieli władz samorządowych, radni gminni (przybył także radny powiatowy Jerzy Błoniarz oraz dyrektorów szkół.
      Zapusty rozpoczęła Anna Mrugacz - Prezes Zarządu Klubu Seniora, witając wszystkich obecnych. Następnie Dyrektor CKSiT Magdalena Adamska-Urban także powitała przybyłych do CKSiT w Żegocinie, po czym głos zabrał Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona. Także powitał zgromadzonych oraz podziękował organizatorom za ciekawą inicjatywę i kultywowanie ludowych tradycji. Następnie Tadeusz Olszewski przedstawił  prezentację multimedialną przypominającą dawne obyczaje związane z okresem karnawału.
      Część artystyczną, przygotowaną i reżyserowana przez członkinię Klubu - Teresę Mrugacz, rozpoczęła inscenizacja zwyczajów tłustego czwartku pt. "Idzie Zapust drogą", w wykonaniu grupy artystycznej Klubu Seniora „Żegota”, zapowiedziane przez . Nie zabrakło tradycyjnych pieśni, karczmy Żyda, humoru i tańców. Program przygotowany z niezwykłą dbałością o szczegóły, barwne, tradycyjne stroje oraz ciekawa scenografia (znalazły się tam m. in. dawne sprzęty, wypożyczone z Izby Regionalnej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej) sprawiły, że można przenieść się do dawnych czasów. Inscenizacja z udziałem Kapeli z Rozdziela, spodobała się widzom, o czym świadczyły mocne brawa.
      Po tej inscenizacji, zaprezentowała się w trzech skeczach, działająca przy CKSiT Grupa Teatralna "Odeon". Skecze powstały m. in. na podstawie humorów z zeszytów szkolnych.
      Zanim rozpoczęły się tańce, do których przygrywała najpierw kapela, a potem DJ "Przemek", przeprowadzone zostały dwa konkursy. Pierwszy, na najlepszą nalewkę, wygrała członkini Klubu Seniora - Pani Anna Łękawa. Drugi, na najsmaczniejszy pączek, także wygrała członkini Klubu - Pani Janina Świder. Reszta wieczornego spotkania rozpoczętego o 17, a zakończonego po 21, to wspólne śpiewy z akompaniamentem kapeli, a potem tańce i rozmowy.

      Wydarzenie było okazją do przypomnienia sobie dawnych obrzędów i obyczajów związanych z końcem karnawału.

Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r.

zapusty2023-01.jpg (11028 bytes)

Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r. Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r.
Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r. Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r.
Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r. Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r.
Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r. Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r.
Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r. Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r.
Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r. Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r.
Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r. Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r.
Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r. Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r.
zapusty2023-09.jpg (11053 bytes) zapusty2023-10.jpg (12414 bytes)
Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r. Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r.

Żegocińskie Zapusty - 16.02.2023 r.

Wstecz