Strona główna

 X WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 214.02.2024
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2024 ROK

Z WZC - Prezes Anna Mrugacz podczas skłądania sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Klub Seniora „Żegota” w Żegocinie za 2023 rok

    
    Zarząd pracował w składzie: Prezes zarządu: Anna Mrugacz; Wiceprezes: Stanisław Rogala; Sekretarz: Tadeusz Olszewski; Skarbnik: Aniela Surma; Członek zarządu: Anna Cudejko.

    W okresie sprawozdawczym klub liczył 37 członków. Zarząd pracował zgodnie z planem pracy. Raz na kwartał odbywały się posiedzenia zarządu, podczas których omawiano bieżące wydarzenia, sprawy finansowe i podejmowano uchwały. Miniony rok był bardzo pracowity, zaplanowane zadania wymagały od członków klubu dużego nakładu wysiłku. Kilka projektów zrealizowaliśmy w 100%. Otrzymaliśmy dofinansowanie do wydarzenia "Tradycyjne Sobótki" ze Starostwa w Bochni w kwocie 4 tysiące złotych.
Otrzymaliśmy również dofinansowanie od wójta w kwocie 1200 złotych na „Spartakiadę Senioralną", jak i również dofinansowanie do uroczystych obchodów „Dnia Seniora".
     W lutym odbyły się uroczyste „Zapusty". Seniorzy przygotowali piękną część artystyczną, która wymagała dużo pracy. Seniorzy chętnie przychodzili na próby. Dziękuję naszej koleżance Teresie Mrugacz za prace w przygotowaniu części artystycznej. Dziękuję
również dyrektor Magdalenie Adamskiej-Urban za pomoc w przygotowaniu tych wydarzeń. Z własnych środków uzyskanych z kiermaszu świątecznego „Palmy" dofinansowaliśmy koncert charytatywny „Gramy dla Zuzi". Przygotowaliśmy około 200 posiłków dla uczestników festynu. W maju zorganizowaliśmy tradycyjną majówkę przy kapliczce nad cmentarzem w Żegocinie. Zorganizowaliśmy również „Tradycyjne Sobótki", na których gościliśmy zaprzyjaźnionych seniorów z gmin Lipnica Murowana, Trzciana (Kamionna) i Łapanów, starostę bocheńskiego oraz władze naszej gminy. Zorganizowanie tego wydarzenie wymagało ogromnego nakładu pracy i zaangażowania wszystkich seniorów z klubu, za co bardzo dziękuję. W maju odbyła się również niezwykle ciekawa wycieczka do Krynicy i Tylicza. W czerwcu zorganizowaliśmy już drugą „Spartakiadę Senioralną", w której seniorzy wykazali się swoimi możliwościami sportowymi. Dziękuję Panu Tadeuszowi Olszewskiemu za zorganizowanie tej imprezy. Po trudach sportowych wyjechaliśmy do term „Gorce" do Poręby Wielkiej. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Żmiącej na pysznego pstrąga. W lipcu zorganizowaliśmy ognisko na Skałkach „Pieczenie Ziemniaka". Poza tym, odbyliśmy klika spotkań w klnie w Centrum Kultury. W październiku zorganizowaliśmy uroczysty „Dzień Seniora" przy współpracy z Centrum Kultury i Turystki w Żegocinie. W grudniu wyjechaliśmy do kina w Limanowej na film pod tytułem "Uwierz w Mikołaja" Działalność za 2023 zakończyliśmy spotkaniem mikołajkowo-światecznym w grudniu. Dziękuję wójtowi za pomoc finansową i dbanie o seniorów naszej gminy. Dziękuję również wszystkim seniorom za zaangażowanie we we szystklch przedsięwzięciach. Zarząd klubu uważa, że miniony rok był bardzo owocny a
przyjęty program był w całości zrealizowany.

Wstecz