Strona główna

O KLUBIE SENIORA

Obecna siedziba Klubu Seniora "Żegota".

     Z inicjatywy nauczycielki wychowania przedszkolnego - pani Stanisławy Tabor, 5 czerwca 2007 r. odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich chętnych do działania w Klubie Seniora. Od tego czasu systematycznie, w ostatni czwartek każdego miesiąca, spotykali się żegocińscy seniorzy w sposób nieformalny. Oprócz spotkań towarzyskich, ognisk, sami zorganizowali sobie wycieczki do źródełka św. Franciszka w Żegocinie, Sanktuarium w Pasierbcu, do Ludźmierza, Stadnik, Kopalni Soli w Bochni, w Pieniny. Organizowali wystawy własnoręcznie wykonanych prac rękodzielniczych. Promowali je na imprezach gminny oraz poza miejscem zamieszkania. W październiku 2008 roku, dzięki przychylności dyrektora CKSiT - pana Mieczysława Kędry, powstał Zespół Śpiewaczy "Melodia", którego instruktorem został pan Antoni Winiewski, a po nim Andrzej Lis. Swoim śpiewaniem seniorzy uświetniali imprezy i uroczystości organizowane w miejscu zamieszkania i poza nim (m. in. w Czasławiu).
   W 2011 r. o działalność Klubu została zawieszona ze wzgledu na odejscie pani Stanislawy Tabor (zmiana miejsca zamieszkania na Kraków). Wznowienie działalności nastapiło w 2012 roku. Nową szefową Klubu, działającego wówczas przy CKSIT w Żegocinie,   wybrano panią Annę Cudejko. W tym samym roku zespół ,,Melodia", rozpoczął współpracę z nowym instruktorem - panem Grzegorzem Kołodziejem. Seniorzy uczestniczyli w projekcie "Szlachetne Dlonie”, a w 2014 r. w projekcie ,,Nowy Wiek Kultury 60+”. Realizujac projekt 60+, wyjechali na warsztaty do Janowic a na podsumowanie przygotowali "Wesele Boryny” z Chlopów. W tym też roku, zrodziła sie myśl założenia Stowarzyszenia. Opracowano Statut, odbyło się zebranie założycielskie. Do Stowarzyszenie przystąpiło 27 seniorów. W dniu 5 marca 2015 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie pod nr KRS: 0000545475. Opracowano plan pracy, wybrano Zarząd pod przewodnictwem pani Anny Cudejko, w którym działali także: Stanisława Gąsiorek (wiceprezes), Aniela Surma (skarbnik), Tadeusz Olszewski (sekretarz), Halina Ryba (członek zarządu) i nazwę "Żegota". Stowarzyszenie uzyskało siedzibę w jednym z pokojów CKSiT w Żegocinie.
   Stowarzyszenie opracowało swoje logo oraz baner reklamowy. Zgodnie z planem, spotkania grupy rękodzieła odbywają się we wtorki, organizowane są wyjazdy na wycieczki (m. in. do Wrocławia) i ciepłych wód. Zorganizowanych zostało kilka wycieczek krajoznawczych m. in. do Łańcuta. Stowarzyszenie corocznie, począwszy od 2016 roku, realizowało projekty grantowe polegające na prowadzeniu
Ośrodka Wsparcia - Klubu Samopomocy "Razem". Realizacja tych projektów pozwoliła na wyposażenie Stowarzyszenia w sprzęt kuchenny i biurowy. Systematycznie organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wieczorki integracyjne i wycieczki. Klub nadal prowadzi zespół "Melodia", którego instruktorem i akompaniatorem został Antoni Kęska. Zespół ten w konkursie ofer na realizację zadań gminnych uzyskał dofinansowanie od żegocińskiego samorządu.    
    Duży sukces Klubu - to zajęcie I miejsca w kategorii amatorzy w VI Festiwalu Rosołu w Trzcianie, organizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Dolina Raby".
   25 stycznia 2018 roku odbyło się IV Walne Zebranie Członków, podczas którego wybrano nowe władze statutowe Stowarzyszenia, w tym także zarząd w prawie niezmienionym składzie. Liczba członków organizacji wzrosła do 37 osób.

Wstecz