Strona główna

ORGANY STATUTOWE

    

    Skład organów statutowych Stowarzyszenia Klub Seniora Żegota:
KADENCJA 2018 - 2020
ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Prezes: Anna Cudejko
Wiceprezes: Stanisława Gąsiorek
Sekretarz: Tadeusz Olszewski
Skarbnik: Aniela Surma
Członek Zarządu:
Krystyna Łękawa

Przewodniczący: Franciszek Mrugacz
Zastępca: Maria Katarzyna Grabowy
Sekretarz: Ryszard Stanisław Ryba
SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący: Teresa Mrugacz
Zastępca:  Stanisław Rogala
Sekretarz: Maria Rogala

KADENCJA 2015 - 2017
ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

 

Prezes: Anna Cudejko
Wiceprezes: Stanisława Gąsiorek
Sekretarz: Tadeusz Olszewski
Skarbnik: Aniela Surma
Członek Zarządu: Halina Ryba

Przewodniczący: Franciszek Mrugacz
Zastępca: Maria Wolak
Sekretarz: Romana Satoła
SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący: Teresa Mrugacz
Zastępca:  Stanisław Rogala
Sekretarz: Krystyna Łękawa

Wstecz