Strona główna

ORGANY STATUTOWE

    

    Skład organów statutowych Stowarzyszenia Klub Seniora Żegota

KADENCJA 2024 - 2026
ZARZĄD

Prezes: Anna Mrugacz
Wiceprezes: Celina Ptaszek
Sekretarz: Tadeusz Olszewski
Skarbnik: Aniela Surma
Członek Zarządu: Barbara Kmiecik

SĄD KOLEŻEŃSKI

KOMISJA REWIZYJNA

KADENCJA 2021 - 2023
ZARZĄD

Prezes: Anna Mrugacz
Wiceprezes: Stanisław Rogala
Sekretarz: Tadeusz Olszewski
Skarbnik: Aniela Surma
Członek Zarządu:
Anna Cudejko

SĄD KOLEŻEŃSKI

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Barbara Matras
Zastępca: Stanisława Dydeńska
Sekretarz: Krystyna Łękawa

Przewodniczący: Jan Zarzycki
Zastępca: Tadeusz Dudzic
Sekretarz: Cecylia Ptaszek
KADENCJA 2018 - 2020
ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Prezes: Anna Cudejko
Wiceprezes: Stanisława Gąsiorek
Sekretarz: Tadeusz Olszewski
Skarbnik: Aniela Surma
Członek Zarządu:
Krystyna Łękawa

Przewodniczący: Franciszek Mrugacz
Zastępca: Maria Katarzyna Grabowy (od. 30.01.2020 - Józef Kukla)
Sekretarz: Ryszard Stanisław Ryba
SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący: Teresa Mrugacz
Zastępca:  Stanisław Rogala
Sekretarz: Maria Rogala

KADENCJA 2015 - 2017
ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Prezes: Anna Cudejko
Wiceprezes: Stanisława Gąsiorek
Sekretarz: Tadeusz Olszewski
Skarbnik: Aniela Surma
Członek Zarządu: Halina Ryba

Przewodniczący: Franciszek Mrugacz
Zastępca: Maria Wolak
Sekretarz: Romana Satoła
SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący: Teresa Mrugacz
Zastępca:  Stanisław Rogala
Sekretarz: Krystyna Łękawa

Wstecz