Strona główna

 X WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 21.03.2024

   Zorganizowane 21 marca 2024 roku w Klubie "Relaks" w Żegocinie walne zebranie członków Klubu Seniora, było zebraniem sprawozdawczo - wyborczym. 27 członków organizacji przybyłych na to zebranie, któremu przewodniczył wybrany przez zebranych Jan Zarzycki, przyjęło regulamin zebrania, porządek obrad oraz dokonało wyboru komisji. Następnie zgromadzeni, wśród których był zaproszony Wójt gminy Żegocina Wojciech Wrona, wysłuchali sprawozdań: zarządu [link do sprawozdania zarządu - poniżej] (w tym finansowego), komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego. Jednogłośnie udzielono ustepującemu zarządowi absolutorium za rok 2023.
   Zgromadzeni dokonali w głosowaniu tajnym wyboru nowych władz Klubu na trzyletnią kadencję 2024 - 2026. Do Zarządu zgłoszono siedmioro kandydatów. W skład Zarządu wybrano następujące osoby, które w tym samym dniu dokonały ukonstytuowania się: Anna Mrugacz - Prezes Zarządu, Cecylia Ptaszek - wiceprezes, Tadeusz Olszewski - sekretarz, Skarbnik - Aniela Surma, członek - Barbara Kmiecik. 
    Zebrani uchwalili plan pracy na 2024 rok oraz plan finansowy. W dniu zebrania Klub zrzeszał 37 członków, ale jest w nim miejsce na kolejnych. Nowy Zarząd serdecznie zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem  i udziałem w imprezach Klubu Seniora "Żegota" do wypełnienia deklaracji i wstąpienia do organizacji, która nadal ma ambitne plany i wolę działania. Deklaracje można ściągnąć z serwisu Klubu (www.klubseniora.zegocina.pl - dział "Dokumenty"), wydrukować, wypełnić i dostarczyć do kogoś z Zarządu Klubu.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2023 >>>

X WZC Klubu Seniora - 21.03.2024

X WZC Klubu Seniora - 21.03.2024

X WZC Klubu Seniora - 21.03.2024

X WZC Klubu Seniora - 21.03.2024

X WZC Klubu Seniora - 21.03.2024

Wstecz